De

AI cu un aparat de filmat

UNINVITED este un proiect al artistei britanice Nye Thompson[1] realizat împreună cu grupul UBERMORGEN [lizvlx (Elisabeth Haas) & Hans Bernhard][2]. UBERMORGEN a fost fondat în 1995, în Viena, fiind parte activă a avangardei digitală a anilor ’90, reacție la transformările aduse de WWW și tehnologiile digitale. Expozițiile și cele peste 175 de site-uri realizate sunt un hibrid de dark technology, estetică pop, glitch și artă conceptuală ca practică asumată de chestionare a mecanismelor capitaliste de piață/artă/informație. Ney Thomson este o artistă media care utilizează infrastructuri uzuale de software, experimentează cu noile tehnologii sau/și cu imagini digitale, extrase sau mediate de programare. Un proiect definitoriu este Backdoored.io, din 2016, care tematizează sistemele CCTV în politica generalizată a self-surveillance-ului.

Colaborarea acestora a început în 2018, însă proiectul a demarat în 2019 la galeria Wei-Ling în Malaiezia, cât și în Craiova în cadrul rezidenței EletroPutere AIR. Proiectul a fost continuat în 2020 cu o prezentare online la galeria Furtherfield, în Londra, la sfârșitul lunii octombrie; și o expoziție la Craiova, în spațiul galeriei ElectroPutere, la sfârșitul lui noiembrie (21 noiembrie 2020 – 2 martie 2021). UNINVITED este în același timp și în egală măsură un program, un site, o rețea, un organism, o expoziție, o instalație de artă și un film de scurt metraj produs de un program de învățare automată (learning machine).

 

Descriere și funcționalitate

Titlul indică direct caracterul indiscret al instalației, oglindă al unui sistem de supraveghere globalizant, care modifică imperceptibil raportul dintre privat și public. Noțiunea de „organism” pe care artiștii o atribuie programului marchează diferența față de simpla utilizare a unor programe de software, dar și capacitatea emergentă a „mașinii” de a fixa și urma scopuri proprii. UNINVITED implică și se dezvoltă cu ajutorul:

  • unui botnet care traversează rețeaua „Internet of Things” cu scopul de a „infecta”, cu precădere, camere de supraveghere din toată lumea (sisteme CCTV) pentru a putea extrage imagini sau înregistrări. Acest bootnet generează un sistem/cluster interconectat de camere, aidoma unui „simț extern” programului;
  • unui sistem centralizat cloudBrain care procesează/setează autonom „informațiile” primite de la senzori/camere și produce[3] o pastă cinematografică de 13 minute și 16 secunde cu indici „horror” și valențe estetice specifice artei glitch (sunet și imagine);
  • unui „monstru” mecatronic, adică un dispozitiv material complex[4] care include un sistem de deplasare pe șine, un sistem de conectare wireless la cloudBrain și un videoproiector. Într-un final, filmul produs din capturile și amalgamările mașinice este proiectat în timpul deplasării sau staționării pe șine; pe viitor artiștii intenționează să incorporeze senzori in mecanism pentru a răspunde și în funcție de prezența și mișcarea vizitatorilor, urmărind deci să accentueze impresia de autonomie dar și efectul de stranietate al dispozitivului.

 

 

Sens și diferență mașinică

UNINVITED poate fi urmărit online ca proiecției mașinică (https://uninvited.icu/), cu toate că „parametrii cinematografici” ai regimului de prelucrare a înregistrărilor, sunt puși realmente în valoare abia cu participarea „monstrului” mecatronic în sesiuni offline de vizionare. Ambianță sonoră imersivă, realizată de Thom Kuli, asigură densitate afectivă a cadrelor și un liant pentru montajul arbitrar (non-intențional) al programului.

Statement-ul alegoric al expozițiilor „…o premieră mondială a unei experiențe de groază create de Mașini” deschide o problemă interesantă cu privire la natura obiectului artistic. Fără îndoială agentul non-uman care asigură regia acestor înregistrări semnalează un cadru etanș și aseptic al societății de control în care trăim; sunetul care „apasă” și distorsiunile, supraimpresiunile imaginilor anunță un mediu societal care șterge încet (dreptul la) viața privată.

Capacitatea emergenta a programului este egală cu decizia artiștilor de a interveni (prin programare) asupra imaginilor și deci devine co-fondatoare actului și mitologiei „creației” artistice. Cu toate acestea, regimul de producere și distribuție a imaginilor își mută centrul gravitațional furnizat de referențialitate, fie ea subiectivă (intenție, stil, imaginație, sensibilitate, geniu etc.), sau obiectivă (mimetică, unitate picturală, non-reprezentațională, piața de artă, istoria artei, conștiință de clasă etc.) în zona informațională (big data). Consecințe directe:

  1. Imaginea pierde „aura” oculară și metafizică a prezenței și se lichefiază în fluxul non-uman al proceselor algoritmice auto-generative;
  2. Structurile psiho-socio-culturale ale sensului devin regulative (tropi ai machine learning-ului) și nu constitutive (inconștient) – filmul este un „simulacru” utilizând declanșatori/tropi psihologici (deformările imaginilor) și straturi sonore coerente pentru a menține o „narațiune” cinematografică.

 

Întrebarea este dacă intenția artiștilor de a genera un flux de imagine „mașinică” autonomă, dincolo de societatea de control pe care o semnalează, se raportează critic și la imaginarul pe care îl simulează? Selecția procesată de learning machine păstrează încărcătura picturală a imaginii (a exemplifica, proiecta, simboliza etc) fiind indirect condiționată de un proces subiectiv de încadrare (al artiștilor). Ca atare, nu trebuie să omitem faptul că procesul de încadrare „…este un fenomen estetic, psihanalitic și ideologic.”[5] Chiar dacă programul are capacitatea de a genera scopuri proprii (non-umane), nu are și capacitatea de semnala sau decalibra conținutul „estetic, psihanalitic și ideologic” încorporat în profilul AVM.

 

 

[1] „Atât „Seeker” cât și „UNINVITED” au pornit din fascinația mea față de imaginile camerelor de supravegheat pe care le-am colectat în timpul Backdoored – ce au reprezentat aceste imagini de fapt și cum au ajuns să existe ca exemple de emergent machinic agency”. [Both the Seeker and UNINVITED emerged out of my fascination with the surveillance camera images I collected during Backdoored – what these images actually represented and how they came to exist as examples of emergent machinic agency.]  Ney Thompson” (11.11.2020) https://we-make-money-not-art.com/uninvited-a-horror-experience-by-and-for-machines/

[2] În afara grupului de artiști vizuali menționați, la realizarea expoziției au contribuit: Thom Kuli (compozitor / design de sunet); Adrian Bojenoiu (consultanță proiect); studio Hyte (echipă de branding și web); Tareg Al-Zamel (design industrial și prototip monstru); Geoff Titley (fotografie și videografie); Richard Hopkirk și Martin Dixon (arhitectură software și învățare automată); Modulab – București (mecatronică); Alexander Zenker (prototipuri vizuale CCTV).

[3] „Am început planificarea filmului prin proiectarea a ceea ce se numește un profil Audio Video Motion (AVM). Mișcările de locomoție  se referă la paternurile de mișcare ale Monștrilor. Sunetul a fost fundamentul – știam cât de important va fi- și s-a decis că va urma o structură clasică de Requiem, dar că o vom mapa conceptual in funcție de narațiunea evolutivă a organismului de rețea UNINVITED. Acest lucru ne-a oferit cinci moduri primare (EXPORARE, LUPTĂ / ZBOR, CURTARE, RELAXARE, BAZĂ), apoi fiecare dintre aceste moduri s-a împărțit în patru faze sau stări ale rețelei. Se poate vedea această structură în film și la coloana sonoră. În ceea ce privește videoclipul, fiecare dintre cele 20 de faze este generată din două imagini statice colectate de rețeaua UNINVITED. Aceste imagini au fost analizate cu toate instrumentele de învățare automată disponibile în rețea – obsesiv forate și scotocite pentru conținut și chipuri umane. ” [„We started the movie planning by designing what we call an Audio Video Motion (AVM) Profile. The motion part refers to the movement patterns of the Monsters. The sound was the foundation – we knew how important an element it would be – and it was decided that it would follow a classic Requiem structure, but that we would map it conceptually to an evolutionary narrative for the UNINVITED network organism. This gave us 5 primary Modi (EXPORATION, FIGHT/FLIGHT, COURTSHIP, RELAXING, BASELINE) then each of these Modi split into 4 Phases or States for the network. You can see this structure within the movie and soundtrack. When it came to the video each of the 20 Phases is generated from 2 still images collected by the UNINVITED network. These images were analysed with all the machine learning tools available to the network – obsessively drilled into and scoured for content and human faces.”] Ney Thompson (11.11.2020) https://we-make-money-not-art.com/uninvited-a-horror-experience-by-and-for-machines/

[4] În cadrul expoziției din Craiova, care nu a mai apucat să fie deschisă publicului, mecanismul era încastrat într-o carcasă ce mi-a amintit de filmele distopice steam punk ale anilor ’80.

[5] Roland Barthes, Discursul îndrăgostit, traducere de Magda Jeanrenaud, Editura Polirom, Iași, 2018. p.72.

 

POSTAT DE

Emilian Mărgărit

Emilian Mărgărit este curator independent, membru fondator al Image and Sound, începând cu 2017, București. Are un doctorat în filosofie (filosofie franceză contemporană), a publicat articole ...

Comentariile sunt închise.