Apel de proiecte curatoriale la Fabrica de Pensule din Cluj

Federația Fabrica de Pensule își propune să-și extindă programul printr-un nou spațiu de proiecte. Gândit ca o platformă independentă, acest spațiu este dedicat experimentării de noi modele de lucru și de expunere, bazate pe procesualitatea creației artistice într-un nou cadru de referință, diferit de o galerie sau un spațiu de expunere clasic. Prin acest proiect, Federația Fabrica de Pensule caută să ofere un context deschis și să ȋncurajeze colaborările ȋntre programe curatoriale sau proiecte artistice (individuale sau colective), abordări interdisciplinare și colaborări ȋntre artiști, curatori, performeri, operatori culturali etc. Spațiul va funcționa, prin rotație, ca o platformă pentru curatori independenți, ca spațiu de rezidențe pentru artiști și pentru proiecte colaborative inițiate de artiști sau operatori culturali din domenii variate și ca laborator de cercetare artistică.

 
Spațiul de proiecte al Federației Fabrica de Pensule organizează în perioada 25 aprilie – 15 mai 2016 un apel de proiecte adresat curatorilor interesați de metode și abordări curatoriale inovative, bazate pe cercetarea producției artistice din ultimii zece ani. Proiectele propuse ar trebui centrate pe organizarea unei expoziții de grup (minim 2 artiști) sau a unei serii de evenimente (ateliere, discuții, proiecții de filme, performance etc.) care să implice artiști tineri și care să se desfășoare în perioada 10 iunie – 10 iulie 2016.

 

Criteriile pe baza cărora se va face selecția proiectului curatorial vor ține cont de următoarele priorități:
– Relevanța proiectului propus pentru contextul artei contemporane din Cluj și din România, cu un accent pe identificarea clară a publicului țintă și a actorilor locali implicați în proiect
– Inovația tematică și ideile propuse spre a fi discutate prin intermediul expoziției sau a evenimentelor (ateliere, discuții, proiecții de filme, performance etc.)
– Implicarea comunității artistice locale
– Abordarea interdisciplinară a proiectului propus prin conectarea artelor vizuale cu alte domenii de activitate
– Dialogul cu actorii culturali locali și cunoașterea contextului în care se va implementa proiectul
– Metodologia curatorială și organizarea logistică cât mai clare și bine structurate
– Calitatea artistică a proiectului curatorial
– Abordarea inovativă a spațiului fizic dat

 

Documente necesare candidaților:
– CV și portofoliul curatorului conținând imagini ale expozițiilor precedente (dacă este cazul; pentru curatori debutanți este suficient CV-ul)
– Portofoliul artiștilor propuși
– Conceptul expoziției (maxim 500 cuvinte)
– Alte informații suplimentare – schițe în spațiu, simulări 3D, înregistrări video – cu titlul de sugestie, acestea putând fi ulterior modificate
– O estimare de buget care să se încadreze în suma de 8000 lei

 

Alte informații pentru candidați:
– Nu există taxă de participare
– Linii de buget sugerate: producția expoziției (materiale pentru modificarea spațiului, aparatură tehnică etc.), onorariu curator, onorariu artiști, cazare, transport etc.
– Sunt eligibile și proiectele propuse de artiști, cu condiția de a nu include propriile lucrări în proiect
– Propunerile de proiecte pot fi trimise la adresa de e-mail: info@fabricadepensule.ro cu subiectul “Apel de proiecte curatoriale 2016”,, iar pentru întrebări sau informații suplimentare, scrieți-ne pe aceeași adresă, cu subiectul “Informații suplimentare apel 2016”
– Juriul va fi alcătuit din membri ai Federației Fabrica de Pensule și curatori independenți, ale căror nume vor fi anunțate ulterior.
– Toți candidații vor fi informați între 20 și 25 mai în legătură cu rezultatul concursului

 

Programul face parte din proiectul Hotspot.art – Artă și Cultură Contemporană pentru Comunități, finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României și derulat de Fabrica de Pensule.

 

Pentru mai multe detalii: website | Facebook

Comentariile sunt închise.